Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja luotu 24.4.2021

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Secondo
Y-tunnus 3201897-7
Vihdintie 1 03100 Nummela
info@secondo.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Anu Sivenius, Vihdintie 1 03100 Nummela
info@secondo.fi

Henkilörekisterin nimi
Secondo asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin liittyvät sivustot: www.secondo.fi

Tietojen keräämisen tarkoitus:
Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
palvelujen toteuttaminen
asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
markkinointi

Rekisteröitävät tiedot
Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot
Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä ottaa yhteyttä sähköisesti, kirjautuu Kirppari-Kalleen tai päivittää omia tietojaan. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti- ja yhteydenottotarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
Kun maksun välittäjänä verkkokaupassa toimii Paytrail Oyj
Kun asiakas luo tunnukset Kirppari-Kalleen

Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Sivustolla kerätään evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoidaan tietoja. Tavoite on kehittää sivuston laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. Mikäli halutaan poistaa evästeitä, sen voi tehdä selaimen kautta.

Rekisterin suojaus
A) Fyysistä aineistoa ei säilytetä
B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä, että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.